Thế giới dược Vinh Gia

Mãn kinh

Mãn kinh – giai đoạn “giông bão” phụ nữ nào rồi cũng đối mặt

Mãn kinh – giai đoạn “giông bão” phụ nữ nào rồi cũng đối mặt

Mãn kinh là giai đoạn tất yếu trong cuộc đời mỗi người phụ nữ, là giai đoạn quá độ từ tuổi trung niên sang tuổi già. Giai đoạn mãn kinh ập đến kéo theo rất nhiều thay đổi từ trong ra ngoài, từ tâm sinh lý tới sức khỏe. Tìm hiểu trước về giai đoạn này có thể giúp phụ nữ mãn kinh giảm bớt được những khó khăn phải đối mặt.

  1. Sức khỏe A - Z
  2. Góc phụ nữ
  3. Mãn kinh