Thế giới dược Vinh Gia
Tin tức

Tin tức

Các giải pháp giúp ngăn ngừa gần 1 triệu người không bị nhiễm HIV

Các giải pháp giúp ngăn ngừa gần 1 triệu người không bị nhiễm HIV

Nước ta đã đạt được rất nhiều thành tựu trong phòng chống HIV/AIDS, trong đó phải kể đến hoạt động điều trị và dự phòng bằng ARV, các can thiệp giảm hại… đã giúp gần 1 triệu ca nhiễm HIV được ngăn ngừa trong vòng 20 năm qua.

  1. Tin tức