Thế giới dược Vinh Gia
Tin tức

Tin tức

Việt Nam sẽ nhận thêm khoảng 6 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 của AstraZeneca và Pfize

Việt Nam sẽ nhận thêm khoảng 6 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 của AstraZeneca và Pfize

Từ cuối tháng 6, đầu tháng 7 đến hết quý 3/2021, Việt Nam sẽ nhận thêm khoảng 6 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 của AstraZeneca và Pfize

  1. Tin tức