Thế giới dược Vinh Gia
Tin tứcHoạt động

Hoạt động

DƯỢC PHẨM VINH GIA TỔ CHỨC ĐÀO TẠO KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, KỸ NĂNG NÂNG CAO CHO KHỐI KINH DOANH MIỀN BẮC

DƯỢC PHẨM VINH GIA TỔ CHỨC ĐÀO TẠO KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, KỸ NĂNG NÂNG CAO CHO KHỐI KINH DOANH MIỀN BẮC

Như thường niên, từ ngày 22 – 24/3/2021, Dược phẩm Vinh Gia tổ chức họp mặt kiêm đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn cho hơn 60 nhân viên khối kinh doanh miền Bắc nhằm đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng năm 2021, tạo đà cho những bước đột phá tiếp theo theo đúng tinh thần: “ CÙNG CHUNG CHÍ HƯỚNG – THẮP SÁNG THÀNH CÔNG”.

  1. Tin tức
  2. Hoạt động