Thế giới dược Vinh Gia
CVI

Thương hiệu

CVI

CVI

Công ty CP Dược Mỹ phẩm CVI được thành lâp năm 2013 với mục tiêu tiên phong ứng dụng công nghệ cao để nâng tầm giá trị các thảo dược truyền thống.

Các sản phẩm nổi bật bao gồm: Cumargold, Decumar Clean, Decumar New, Gastosic, Kyoman, DetoxGreen,...

Các sản phẩm của CVI

(Tìm thấy 2 sản phẩm)
;